โปรแกรมห้องสมุด ที่นิยมใช้กันมากมาตั้งแต่ ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน และมีการพัฒนาสู่อนาคตตามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง Library 2001 เป็นโปรแกรมห้องสมุดที่ ปฏิบัติงานบน Windows ซึ่งถูกออกแบบสถาปัตยกรรมที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้อย่างเป็นระบบ สะดวก ง่ายที่สุด Library 2001 จึงเป็นโปรแกรมห้องสมุดที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกขนาด ตั้งแต่ ระบบห้องสมุด โรงเรียน ห้องสมุดวิทยาลัย จนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในฝัน โรงเรียนแม่เหล็ก และห้องสมุดเฉพาะเป็นต้น

ยิ่งกว่านั้นก้าวสู่ยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้ตลอดเวลาบริษัทของเราได้พัฒนา โปรแกรมห้องสมุด ในรูปแบบออนไลน์ 100% บนระบบ Cloud รองรับการใช้งานได้จำนวนมากจากทุกอุปกรณ์อธิเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ทุกชนิดโปรแกรมถูกพัฒนาด้วยประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนกับ บรรณารักษ์ ทั่วประเทศจากโปรแกรมรุ่นเก่าจนกลายมาเป็น Web Application ห้องสมุดออนไลน์ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็ใช้งานโปรแกรมห้องสมุดได้แล้ว

โปรแกรมสำเร็จรูป

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บแอพพลิเคชั่น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์

ตกแต่งภายใน