โปรแกรมห้องสมุด ที่ถูกพัฒนากันมาตั้งแต่ ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน และมีการพัฒนาสู่อนาคตตามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง Library 2001 เป็นโปรแกรมห้องสมุดที่ ปฏิบัติงานบน Windows ซึ่งถูกออกแบบสถาปัตยกรรมที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้อย่างเป็นระบบ สะดวก ง่ายที่สุด Library 2001 จึงเป็นโปรแกรมห้องสมุดที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกขนาด ตั้งแต่ ระบบห้องสมุด โรงเรียน ห้องสมุดวิทยาลัย จนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในฝัน โรงเรียนแม่เหล็ก และห้องสมุดเฉพาะเป็นต้น

ในปัจจุบัน โปรแกรมห้องสมุด Library2001 ยังคงเป็นที่นิยมของบรรณารักษ์ห้องสมุดทั่วประเทศไทย เพราะตัวโปรแกรม มีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย ด้วยคุณสมบัติของโปรแกรมถูกพัฒนามาด้วย ครูบรรณารักษ์ โดยตรง ผสมกับโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถจึงพัฒนาตัวโปรแกรมทีมีอายุมากกว่า 20 ปี ให้มีการใช้งานทันยุคทันสมัยตลอดเวลา อธิเช่น การยืนคืน คิดค่าปรับหนังสือ ที่รวดเร็วและง่ายดาย การสั่งปริ้นบาร์โค้ด บัตรสมาชิก รวมไปถึง การนับจำนวนคนเข้าออกห้องสมุด ทั้งหมดนี้สามารถปริ้นออกมาเป็นรีพอร์ตได้ โปรแกรมห้องสมุดของเรา ไม่จำกัดจำนวน หนังสือ / สมาชิก ที่ใช้งานแต่อย่างใด

ยิ่งกว่านั้น โปรแกรมห้องสมุด สามารถใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 1 เครื่อง บนระบบ LAN ไม่ต้องกังวลเรื่องการบริการให้กับสมาชิกห้องสมุดในช่วงที่มีผู้ใช้บริการเยอะ เพราะบรรณารักษ์ สามารถให้บริการพร้อมกันได้โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ท่านที่สนใจในตัวโปรแกรม สามารถติดต่อเราได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยตลอดเวลา ยินดีให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ที่ดูแลลูกค้าห้องสมุดมากไม่ต่ำกว่า 20 ปี